• Prosíme aktivujte si cookies vo Vašom webovom prehliadači.

Čo je to "cookie"?

"Cookie" (slovensky sušienka) je malé množstvo dát (len niekoľko bytov), ktoré zaslal WWW server do prehliadača. Tieto dáta sú po určitú doby v prehliadači uložené a sú zasielane späť serveru s každou ďalšou požiadavkou na ďalší WWW stránku. Takto uložená informácia je známa práve a len prehliadaču, ktorému bola zaslaná a je zasielaná len určeným serverom, obvykle iba tomu serveru, ktorý ju zaslal.

K čomu slúžia cookies?

Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. Potom, ako sa užívateľ prihlási, je jeho prehliadači šifrovane zaslaný cookie. Ten potom slúži k overeniu autenticity užívateľa u všetkých ďalších požiadaviek stránky. Cookie je zmazaný v okamihu, kedy sa užívateľ odhlási. K jeho strate dôjde tiež vtedy, pokiaľ užívateľ zavrie svoj prehliadač, alebo ked vyprší jeho platnosť.

Je to bezpečné?

Určite. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širforovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Povolenie cookies v najpoužívanejších prehliadačoch

Internet Explorer 7.x

 1. Start Internet Explorer

 2. Under the Tools menu, click Internet Options

 3. Click the Privacy tab

 4. Click the Advanced button

 5. Put a check mark in the box for Override Automatic Cookie Handling, put another check mark in the Always accept session cookies box

 6. Click OK

 7. Click OK

 8. Restart Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. Select Internet Options from the Tools menu

 2. Click on the Privacy tab

 3. Click the Default button (or manually slide the bar down to Medium) under Settings. Click OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. Click on the Tools-menu in Mozilla

 2. Click on the Options... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection in the left part of the window. (See image below)

 4. Expand the Cookies section

 5. Check the Enable cookies and Accept cookies normally checkboxes

 6. Save changes by clicking Ok.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Click on the Tools menu in Opera

 2. Click on the Preferences... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection near the bottom left of the window. (See image below)

 4. The Enable cookies checkbox must be checked, and Accept all cookies should be selected in the "Normal cookies" drop-down

 5. Save changes by clicking Ok

Späť na začiatok